فروش هاست لینوکس

 • پلن اول
 • $48000

  تومان/سالانه

 •   فضا
 •   پهنای باند(ماهانه)
 •   بکاپ گیری
 •   کنترل پنل
 •   سیستم عامل
 •   MYSQL
 •   SNI
 •   SSL رایگان
 •   زبان برنامه نویسی
 •   دامین قابل اتصال
 •   ادآن دامین
 •   محل سرور
 • پلن دوم
 • $58000

  تومان/سالانه

 •   فضا
 •   پهنای باند(ماهانه)
 •   بکاپ گیری
 •   کنترل پنل
 •   سیستم عامل
 •   MYSQL
 •   SNI
 •   SSL رایگان
 •   زبان برنامه نویسی
 •   دامین قابل اتصال
 •   ادآن دامین
 •   محل سرور
 • پلن سوم
 • $69000

  تومان/سالانه

 •   فضا
 •   پهنای باند(ماهانه)
 •   بکاپ گیری
 •   کنترل پنل
 •   سیستم عامل
 •   MYSQL
 •   SNI
 •   SSL رایگان
 •   زبان برنامه نویسی
 •   دامین قابل اتصال
 •   ادآن دامین
 •   محل سرور
 • پلن چهارم
 • $80000

  تومان/سالانه

 •   فضا
 •   پهنای باند(ماهانه)
 •   بکاپ گیری
 •   کنترل پنل
 •   سیستم عامل
 •   MYSQL
 •   SNI
 •   SSL رایگان
 •   زبان برنامه نویسی
 •   دامین قابل اتصال
 •   ادآن دامین
 •   محل سرور
در حال بارگذاری
Menu Title