اعطای نشان برتر جشنواره رسانه های دیجیتال سال ۹۵ توسط وزیر محترم ارشاد

:::: برگزاری نهمین دوره ی جشنواره رسانه های دیجیتال، برگ تائیدی شد بر زحمات سه ساله ی فعالان مرکز آسمان ::::

:::: نشان برتری که با توجه به بعد کشوری اش، بیش از آنکه غرور آفرین باشد، سنگینی بارِ پیش رو را بر شانه های فعالان این مرکز دو چندان کرد ::::


:::: 
امیدواریم که این راه را همگام با قدمهای شما، زیباتر طی کنیم 
::::

photo_2017-03-08_11-52-44photo_2017-03-08_11-52-34

در حال بارگذاری
Menu Title